Adverteren op Allevacaturesites.nl

Beheert u een vacaturesite of een site met vacatures? Een standaardvermelding is gratis en kunt u toevoegen. LET OP er zijn een beperkt aantal advertentieplaatsen beschikbaar. Hiermee genereert u eenvoudig extra aandacht voor uw vacatures of vacaturesite. U kunt deze advertentiemogelijkheden hier reserveren. Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via 085 40 10 210.

BEKIJK EN KIES ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

Homepage banner - Kosten: 2.000 euro per 6 maanden. Slechts 1 plaats beschikbaar. Zie voorbeeld.
Homepage uitgelicht - Kosten: 750 euro per 3 maanden. Ca. 10 plaatsen beschikbaar. Zie voorbeeld.
Rubriekspagina topvermelding - Kosten: 600 euro per jaar. Per rubriek slechts 3 plaatsen beschikbaar. Zie voorbeeld.
Rubriekspagina banner - Kosten: 900 euro per jaar. Per rubriek slechts 1 plaats beschikbaar. Zie voorbeeld.

KEUZE RUBRIEKSPAGINA'S
Indien u kiest voor een topvermelding en/of banner op een rubriekpagina, vermeld dan hier de rubriekpagina waarop u dat wenst.Na ontvangst van uw reserveringverzoek ontvangt u een bevestiging en de instructie voor het aanleveren van uw advertentiemateriaal.

UW GEGEVENS